2017-12-29 Avfall | Matavfall

Ny avfallstaxa under 2018 och nya bestämmelser kring avfallshanteringen i Ekerö kommun

Från den första januari 2018 gäller ny avfallstaxa för villahushåll, flerbostadshus och verksamheter i Ekerö kommun. Detta för att förbättra arbetsmiljön för våra renhållare samt för att styra till bättre sortering av hushållsavfall.

 

Gröna påsen
I Ekerö värnar vi om miljön. Därför uppmanar vi våra medborgare att sortera ut sitt matavfall. Det är enkelt, du får bättre avfallstaxa och ditt matavfall rötas och blir till fordonsbränsle. I mars kommer de hushåll som ännu inte börjat använda den gröna påsen att få ett startpaket med gröna påsar, sorteringsguide samt påshållare.

Kommunen kommer att dela ut startpaketet till alla som ännu inte har fattat ett aktivt beslut hur de ska göra med sitt matavfall. De som redan har gröna påsen eller komposterar (har fattat ett aktivt beslut att ta hand om sitt matavfall själva) kommer inte att få detta startpaket.

Vår entreprenör börjar dela ut startpaket med gröna påsar, sorteringsguide och påshållare med start i mars till åretruntabonnenter och i slutet av april till sommarabonnenter.Detta kommer att vara ett löpande arbete som görs parallellt med ID-märkningen av kärl.

Startpaketet kommer ställas vid ditt sopkärl alternativt tomtgräns. I den gröna påsen slänger du matavfall, påsen kastar du sedan i ditt vanliga sopkärl. 
Viktigt att tänka på: Knyt ihop den gröna påsen med en dubbelknut! Vad som räknas till matavfall kan du läsa mer om i den här guiden.

 

Inga lösa sopor 
Tyvärr ställer löst avfall (löv, grenar och förpackningar) till problem i den optiska sorteringsanläggningen där bland annat den gröna påsen sorteras ut. Därför kommer vår sopentreprenör inte längre tömma de sopkärl där löst avfall ligger. Om detta ändå skulle råka hända, kommer du få ett meddelande på sopkärlet om detta. Du kan, efter att själv ha tömt behållaren på löst avfall, beställa en extra tömning mot en kostnad alternativt vänta på ordinarie tömning. Om du har några frågor är du välkommen att ringa Roslagsvattens kundtjänst på telefon 08-540 835 33.

 

Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfallet lägger du på din egen kompost eller på Skå återvinningscentral. Har du en mindre mängd kan du förpacka det i en vanlig plastpåse (inte den gröna) och lägga i ditt sopkärl. 

 

Hinder 
Om vi inte kan tömma kärlet på grund av ett hinder på vägen, exempelvis bilar som står parkerade framför, kommer kärlet inte att tömmas.

 

Grovsopskampanjen upphör 
Grovsopskampanjen kommer att upphöra från och med 2018. Ekerö kommun erbjuder hämtning av grovavfall mot en avgift, sådan hämtning kan du beställa via Roslagsvattens kundtjänst på telefon 08-540 835 33. Grovsopor kan naturligtvis som vanligt lämnas på Skå återvinningscentral.

 

Galge på sopkärlet? 
Om vi inte kan tömma ditt sopkärl eller om vi vill uppmärksamma dig på något annat, hänger vår entreprenör en informationslapp på sopkärlets handtag. Där framgår vad du bör åtgärda för att tömningen ska ske problemfritt vid nästa tillfälle.

 

Ansökan om uppehåll i hämtning, delat kärl eller kompostering 
Abonnent som ansöker om tjänster som innebär handläggning av miljönämnden, kommer efter årsskiftet inte längre få eventuella handläggningsavgifter betalda av avfallskollektivet.

 

Miljömedveten? 
Beställ det minsta sopkärlet (140 liter) så får du en lägre abonnemangskostnad. Lägg dina förpackningar på en återvinningsstation istället för i soppåsen/sopkärlet. Då räcker kärlet längre och förpackningarna kan återvinnas. En analys av sopor i Ekerö har visat att ca 70 % av volymen i våra sopkärl består av förpackningar. En väldigt stor del av detta är materialåtervinningsbart och ska lämnas på en återvinningsstation eller återvinningscentral.

 

Mer information om den nya taxan kan du läsa här: 
Avfallstaxa Ekerö Kommun 2018
Info utskick 2017 Nyheter i avfallshanteringen