Nyhetslista

 • 2020-08-10 Bygga, bo och miljö | Avfall | Info

  Köbildning vid Skå Återvinningscentral

  Teknik- och exploateringskontoret är medveten om köproblematiken till Skå Återvinningscentral. Det har i vissa fall...

 • 2020-04-07 Avfall | Info

  Släng ditt avfall på rätt ställe

  Mängden dumpat grovavfall vid FTI:s återvinningsstationer har ökat kraftigt de senaste veckorna. Vänligen kom ihåg at...

 • 2020-01-14 Avfall | Info

  För dig som bytt storlek på sopkärlet

  Då intresset för att byta kärlstorlek är väldigt stort kan det komma att ta tid innan din beställning blir utförd. Om...

 • 2019-12-18 Avfall | Info

  Ny avfallstaxa från 1 januari 2020

  För att vi ska kunna nå målet om bättre utsortering av tidningar och förpackningar har kommunfullmäktige beslutat att...

 • 2018-06-26 Avfall

  Säkra lasten!

  Säkra avfallet innan du åker till återvinningen! Vi får många rapporter om föremål som "tappats från släpkärror på vä...

Föregående12345...