2016-08-05 Avfall | Matavfall

Har dina gröna påsar tagit slut?

Fler gröna påsar finns att hämta i receptionen hos Ekerö kommun eller på Skå återvinningscentral.

Gröna påsen

Den rosa pilen visar vart fler gröna påsar finns att hämta på Skå återvinningscentral!

Boenden i flerfamiljshus går via sin fastighetsägare eller styrelse för att få fler gröna påsar, vilka i sin tur kontaktar Ekerö kommun.

Verksamheter kontaktar Ekerö kommun.