2016-06-07 Avfall | Matavfall

Inget löst avfall i sopkärlen

Allt i ditt sopkärl, din underjordsbehållare eller container ska vara förpackat i plastpåse med dubbelknut.

Inget löst avfall

Löst avfall ställer till problem i den optiska sorteringsanläggningen dit Ekerö kommuns kärlavfall transporteras för att separera de gröna påsarna, innehållande matrester, från restavfallspåsarna.

Att använda dubbelknuten är viktigt för att förhindra att plastpåsen öppnas och att löst avfall hamnar i behållaren. Om lösa föremål förekommer i behållarna påverkar det utsorteringen av de gröna påsarna negativt och därmed kommer matresterna inte till nytta som biogas och biogödsel.

Trädgårdsavfall

Det förekommer mycket trädgårdsavfall löst i sopkärlen och det är ett jätteproblem för sorteringsverket. Om du inte har möjlighet att lämna det till vår återvinningscentral, förpacka det i en vanlig plastpåse som du använder till ditt restavfall, knyt med dubbelknut och lämna det i din behållare för kärlavfall (matavfall och restavfall).

Sortering

En väldigt stor del av det som läggs i sopkärlen är återvinningsbart och ska lämnas till en återvinningsstation eller återvinningscentral.

Tack för att du sorterar och förpackar ditt avfall!

Saknar du Gröna påsen klicka här

Hitta till närmsta återvinningsstation

Läs mer om Skå återvinningscentral