Latrin

Kommunen tillhandahåller ingen hämtning av latrin. De fastighetsägare som tidigare haft latrinhämtning får ta hand om sitt latrinavfall på egen hand. Här hittar du några förslag på alternativa toalettlösningar:

  • Torrdass med latrinkompost
  • Urinseparerande torrdass med latrinkompost
  • Mulltoa
  • Paketeringstoalett
  • WC med egen reningsanläggning
  • Toalett med sluten tank
  • Bajamaja
  • Toalettbod

I broschyren nedan finns råd och tips inför valet av alternativ toalett.

Latrinbroschyr

Orsakerna till att latrinhämtningen upphört är att det är förbjudet att deponera organiskt avfall och att arbetsmiljöverkets regler säger att tunga lyft som det innebär att hämta latrintunnorn ska undvikas då det kan leda till allvarliga belastningsskador.

Anmäl kompostering av latrin

Kompostering av latrin ska anmälas till Miljökontoret. Detta görs genom att fylla i blanketten som finns till höger under användbara länkar.