Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete för företag

Enligt lag om skydd mot olyckor är den som äger en fastighet eller den som bedriver verksamheten (den så kallade nyttjanderättshavaren) ansvarig för brandsäkerheten. För att uppfylla detta ansvar ska rutiner upprättas för systematisk brandskyddsarbete. Detta arbete kallas för systematiskt brandskyddsarbete och förkortas ofta SBA. Enligt lagen är ägaren och/eller nyttjanderättshavaren ansvariga för brandskyddet. Om det inte framgår klart av hyresavtal eller motsvarande hur ansvar och arbetsuppgifter inom SBA ska fördelas bör parterna gemensamt komma överens det.

Du kan läsa mer om systematiskt brandskyddsarbete på Södertörns Brandförsvarsförbunds webb (SBFF).