Fiber och bredband

Ekerö kommun avser att aktivt hjälpa de aktörer som önskar bygga ut fibernät i kommunen. Kommunen hjälper aktörerna med information om tillstånd för grävning, vägföreningar och byalag. 

Bakgrund:

Utbyggnaden av IT-infrastruktur är en viktig del i arbetet med att nå målen i regeringens bredbandsstrategi kallad "Digital Agenda för Sverige". Länsstyrelserna i Sverige har på uppdrag av regeringen fått ansvaret att informera kommunerna om de bredbandsstrategiska målen.
Målen har definerats enligt följande: 2015 ska 40% av hushållen ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s och 2020 ska 90% av hushållen ha 100 Mbit/s.

Fiber i mark

Kanalisationsbidrag och bredbandsstöd:

Bredbandsstöd kan lämnas för att skapa eller underlätta tillgång till bredband, uppgradera befintligt bredband, eller bygga ut passivt bredband, medan kanalisationsstöd ges till projekt där tomrör grävs ned (kanalisation) och andra förberedelser görs för bredband. 

Mer information finns på Länsstyrelsens webbplats.