Eldstad och rökkanal

För att installera eller väsentligt ändra en eldstad (t.ex. kamin, kakelugn, öppen spis eller liknande) krävs en amälan. Om du vill placera en rökkanal längs med fasaden så att den påverkar byggnadens yttre utseende kan det även krävas bygglov, inom detaljplanerat område.

Vad ska anmälan innehålla?

En anmälan för att installera eller ändra en eldstad ska innehålla 

  • Planritning med eldstadens plats markerad
  • Fasadritning med skorsten inritad
  • Kontrollplan för eldstad (exempel i högermarginalen)
  • Typgodkännande (Produktbeskrivning/CE-märkning

Handläggning av din anmälan

Din anmälan handläggs och inom tre veckor får du besked om du behöver komplettera anmälan. I annat fall får du ett beslut inom fyra veckor. I beslutet får du ett startbesked vilket innebär att du får påbörja installationen av eldstaden.

Avgift

En avgift tas ut för hanteringen av din anmälan. Avgiften är i enlighet med byggnadsnämndens taxa som du hittar i högermarginalen.