Rivningsanmälan

Inom detaljplan och områdesbestämmelser krävs det rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad. Utanför detaljplan krävs det dock enbart en anmälan och vissa fall inte ens en anmälan.

När krävs en rivningsanmälan?

Ska du riva något utanför detaljplan krävs det en anmälan om byggnaden inte är en komplementbyggnad eller om den uppförts under en tid då det inte krävdes bygglov för att uppföra den. För bostadshus, fritidshus och liknande krävs alltid en anmälan. För ekonomibyggnader (t.ex. lador, stall, maskinhallar och liknande) kan det vara anmälningsfritt, men vi rekommenderar att du tar kontakt med Ekerö Direkt och rådgöra. Inom detaljplan krävs det anmälan för att riva byggnader som inte kräver bygglov (t.ex attefallshus) men oftast krävs rivningslov.

Vad ska rivningsanmälan innehålla?

En rivningsanmälan kan göras via e-tjänst eller via blankett och ska innehålla:

  • Uppgifter om vad byggnaden som ska rivas (ungefärlig yta, typ av byggnad samt gärna ett foto på byggnaden)
  • En kontrollplan för rivningen, se exempel i högermarginalen
  • En inventering av de massor som uppkommer vid rivningen samt hur dessa ska hanteras (inventering av rivningsmassor), se exempel i högermarginalen.

Handläggning av din anmälan

Din anmälan handläggs och inom tre veckor får du besked om du behöver komplettera anmälan. I annat fall får du ett beslut inom fyra veckor. I beslutet får du ett startbesked vilket innebär att du får påbörja rivningen.

Avgift

En avgift tas ut för hanteringen av din anmälan. Avgiften är i enlighet med byggnadsnämndens taxa som du hittar i högermarginalen.

Att tänka på innan du river

Bor du utanför detaljplan och du har för avsikt att bygga ett nytt hus finns ingen garanti för att du får bygga ett nytt hus på platsen. Du bör därför, innan du river en byggnad, ansöka om förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på platsen. Om byggnaden ligger inom strandskyddsområde bör du söka dispens.