Anmälan vatten och avlopp

Ska du till exempel bygga ett nytt badrum, eller vill du ha en golvbrunn i garaget ska du anmäla detta till byggnadsnämnden. Utöver anmälan behöver du också lämna in en VA-situationsplan, en planritning och kontrollplan.

Nyanslutning till kommunalt vatten och avlopp

Vill du nyansluta din fastighet till kommunalt vatten och avlopp (VA) krävs en anmälan till byggnadsnämnden samt till Roslagsvatten som sköter det kommunala VA-nätet. Anmälan görs hos Roslagsvatten då du får betala en avgift. I samband med detta gör du även en anmälan till byggnadsnämnden samt skickar in en kontrollplan. Du får inte påbörja arbetet förrän du har fått ett startbesked. När arbetet är utfört kommer du att få en slutgiltig VA-situationsplan och den ska du skicka in till byggnadsnämnden innan du får slutbesked. Ska du samtidigt söka bygglov för nytt bostadshus hanteras detta i bygglovsärendet.

Läs mer om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.