Bygglov, marklov och rivningslov

Många åtgärder på din tomt eller fastighet kan kräva lov. Ansökan om bygglov, marklov och rivningslov görs hos bygglovenheten på miljö- och stadsbyggnadskontoret som arbetar för byggnadsnämnden. Gå in på respektive flik för att läsa mer om vad för typ av åtgärder som kräver lov.

Kräver både lov och startbesked

Åtgärder som kräver bygglov, marklov eller rivningslov kräver dessutom ett startbesked innan du får påbörja arbetena. Ibland kan beslut fattas samtidigt men för större projekt kan det fattas ett separat beslut om lov innan ett startbesked kan ges.

Nya regler från 1 augusti 2020 för komplementbyggnader

Från 1 augusti 2020 utökas ytan för bygglovsbefriade komplementbyggnader till 30,0 kvm byggnadsarea. Innan dess gäller som tidigare 25 kvm. Sedan tidigare har arean utökats till 30 kvm för komplementbostadshus men nu utökas alltså även arean för komplementbyggnader, t.ex förråd, gäststuga, garage eller liknadne. Läs mer här.