Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

OVK ska göras regelbundet

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). För de flesta en- och tvåbostadshus sker OVK endast en gång, vilket sker innan byggnaden tas i bruk. Se Boverkets information om OVK i högermarginalen.