Djurhållning

Som djurägare är du ansvarig för att sköta djuren så att de mår bra och inte orsakar problem för omkringboende eller miljön.

Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för djurskyddsfrågor. Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet och kan besluta att omhänderta djur som far illa. Om du misstänker att ett djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Mer information om djurskydd finns på Länsstyrelsens webbplats.

Om djur och djurhållning däremot påverkar miljön eller människors hälsa faller det under kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn. Kommunen hanterar bland annat frågor om gödsel, samt störningar från djurhållning i form av till exempel lukt, buller eller spridning av allergener.