Hästar

Ekerö kommun är en av de mest hästtäta kommunerna i landet med omkring 1 900 hästar. Hästen är en viktig källa till upplevelser och avkoppling för många människor och ridsport är idag en av de största ungdomsidrotterna, inte minst när det gäller flickors idrottande. Näringsverksamheter med häst ger också sysselsättning och är en viktig del i verksamheten för många företagare i kommunen. Hästen bidrar även till att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald, kultur- och skönhetsvärden. Markerna brukas och slås för att ge hästfoder och betande hästar hjälper till att hålla betesmarker hävdade och landskapet öppet.

Mer information om ridning hittar du här