Höns

Höns inom detaljplanerat område

Det kan krävas tillstånd att ha höns inom detaljplanerat område. Du kan läsa mer om höns på vårt informationsblad. Om du vill söka tillstånd finns blanketten här.