2020-04-14 Ekerö Centrum

Ekerö centrum ska utvecklas

PRESSMEDDELANDE

Ekerö centrum ska utvecklas – kommunen tar invånarna till hjälp 

De kommande 10 åren sker viktiga infrastruktursatsningar i Ekerö kommun, såsom breddning av Ekerövägen, en ny bro vid Tappström samt på- och avfarter till förbifart Stockholm. Detta ger kommunen möjligheter att växa med fler bostäder och fler invånare – och en utbyggnad av Erskines centrum från 90-talet. För att forma Ekerös nya centrum tar kommunen invånarna till hjälp och bjuder in till dialog med utgångspunkt i frågan: ”Hur vill du att Ekerö centrum ska vara i framtiden?”. 

Dialogvecka om Ekerö centrum
För att djupare förstå vilka kvaliteter kommunens invånare uppskattar i centrum idag och vilka behov som finns för framtiden bjuder Ekerö kommun in alla invånare till dialogvecka den 24 november till 1 december. Under dialogveckan finns möjlighet att samtala om centrums utveckling vid öppna hus med kommunens och byggaktörernas representanter samt delta i arkitektledda rundvandringar och fördjupande gruppdiskussioner.

- Ekerö är en otroligt vacker kommun nära storstaden som lockar med sin starka kulturmiljö och historia, så det är viktigt att involvera experter och allmänheten. Ekerö centrum är känt över hela Sverige för sin arkitektur och nu vill vi utveckla det som liknar mer ett landsortscentrum till kommunens riktiga kärna. Vi kommer diskutera olika teman som karaktär och identitet, gator och mötesplatser, parkering och mobilitet samt innehåll och funktioner. Jag ser fram emot att höra vad invånarna har för idéer som vi sedan kan bygga vidare på, säger Erik Edström, Arkitekt i Ekerö kommun.

- Tillsammans med Ekeröborna och kommunen vill vi vara med och skapa ett levande centrum som tar tillvara på närheten till vatten och natur och skapar ett befolkningsunderlag för den service och handel som många efterfrågar. För oss är det viktigt att föra en dialog med Ekeröborna om vad man tycker om på platsen idag och vad man gärna ser mer av i framtiden. Vi ser fram emot dialogveckan, säger Mathias Aronsson, regionchef Wallenstam.

Ralph Erskine
Ekerö centrum fick sin nuvarande form i början av 1991 och Ralph Erskine är arkitekten som står bakom dagens arkitektur och han hämtade bland annat sin inspiration från hur småstäder i Mälardalen var uppbyggda. Exempel på arkitektur som Ralph Erskine har skapat är Millenium Village i London, Stockholms universitetsbyggnader, Hotell Borgafjäll (Dorotea) och Gyttorp i Västmanland. I Stockholm återfinns bland annat Lida friluftsgård, Ekerö centrum och Myrstuguberget i Huddinge. I Göteborg har Erskine ritat höghuset Skanskaskrapan vid Lilla Bommen. (Källa:erskine.se)

- Jag vill sätta en hög ambition på arkitektur för nya Ekerö centrum, från Erskine till framtiden, och då behöver vi även samtala och lyssna in invånarnas tankar. Bra arkitektur grundar sig i platsens kultur, ambitioner och möjligheter, avslutar Erik Edström.

I översiktsplanen för Ekerö kommun framgår det att exploatering ska ske på ett sådant sätt att varken natur-, kultur, miljövärden eller framtida utveckling äventyras. Visionen är att Ekerö centrum ska fortsätta vara kommunens huvudsakliga centrum med tätare och varierad bebyggelse som innefattar nya bostäder, handel, kontor samt förbättrade rekreationsmöjligheter. En långsiktig satsning som beräknas stå klart 2030. I området pågår just nu arbetet med att ta fram två detaljplaner. Dialogen sker i ett nära samarbete med områdets fastighetsägare Wallenstam, Exerton och Elisby

Information, utställning och dialog sker med start 24/11 och pågår under v.48 på Biblioteket i Ekerö centrum.

För mer information, kontakta:
Anna-Klara Lindholm, Kommunikatör, Ekerö kommun
E-post: anna-klara.lindholm@ekero.se
Telefon: 072-142 65 97

Erik Edström, Arkitekt, Ekerö kommun
E-post: erik.edstrom@ekero.se
Telefon: 072-141 42 51