Teckningstävling

Under dialogveckan 22 nov – 12 dec 2019 hade vi en teckningstävling där alla barn upp till 15 år var välkomna att delta. Syftet med tävlingen var att ge barn i kommunen möjlighet att lämna synpunkter och komma med förslag på hur de skulle vilja att det såg ut i Ekerö centrum. Instruktionen var att teckningarna skulle innehålla minst ett hus, men gärna även andra saker som barnen tycker ska finnas i centrum. Dessutom deltog årskurs 2 och 3 från Träkvista skola i tävlingen. Bilden ovan visar ett urval av bilder.

Fem vinnande bidrag kommer att utses av en jury bestående av tjänstemän på kommunen och elever från mellan- och högstadiet på Träkvista skola. Vinnarna skulle ha utsetts nu under våren, men med tanke på situationen med Covid-19 avvaktar vi med detta. Vi ska utse vinnarna så snart det är möjligt och skolan känner att de har möjlighet att delta.

Barnens synpunkter utgör en del av materialet från dialogen som ska vara underlag för detaljplanerna i centrumområdet, så även om vinnarna inte utsetts ännu kommer ändå barnens synpunkter tas omhand i planarbetet.