Exploatörer

Wallenstam
Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter främst i Stockholm och Göteborg. Vi är ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige med drygt 9 000 lägenheter. Vårt engagemang på Ekerö är stort. Vi är med och utvecklar Ekerö Centrum med cirka 400 bostäder samt service och handel på platsen där SL:s bussdepå finns idag. Wallenstams hemsida

Exerton
Exerton AB:s affärsidé att förvärva och aktivt förvalta fastigheter. Exerton verkar för ett långsiktigt hållbart företagande och för en positiv utveckling för hyresgäster, miljö, samhälle, samarbetspartners och aktieägare.

När vi nu planerar för att bygga området Tappsund, alldeles intill Tappström och vägg i vägg med Ekerö centrum gör vi det för dig som vill bo och verka här. Välkommen att följa vårt arbete med området Tappsund på Ekerö. Läs mer om Tappsund här