Energismart företag

Många företag har höga energikostnader, utan att vara medvetna om att dessa ibland med mycket enkla medel kan reduceras. Minskad energianvändning leder förutom till minskade kostnader för företaget, även till minskad klimatpåverkan.

Lokalt företagsprojekt

Ett kontinuerligt energieffektiviseringsprojekt vänder sig till företag som har en värmeanläggning med större effekt än 20 kW i Ekerö kommun som vill minska sin energianvändning. Energirådgivningen erbjuder företagen ett kostnadsfritt och opartiskt rådgivningsbesök av en energirådgivare. Under besöket tittar rådgivaren på lokaler och ger råd kring hur varje enskilt företag kan energieffektivisera i sin verksamhet.

Om ert företag är intresserade av ett gratis rådgivningsbesök kontakta din lokala rådgivare. Du hittar rådgivare via länken här.  Allmänna frågor kring energi och klimat hänvisas till den gemensamma telefonrådgivningen på telefon 08-29 11 29 eller info@energiradgivningen.se .

Nedan följer några goda exempel på hur tidigare års deltagare i Ekerö kommuns lokala projekt Energismart företag har kommit igång med sitt energieffektiviseringsarbete.

Alvebäcks blommor

Ekerö möbler

Mälaröarnas båtvarv