Energismarta lägenheter

Vad används energin till i ditt flerbostadshus? Du som är boende har ofta stora möjligheter att minska husets energianvändning och miljöpåverkan. Förutom att göra kloka val i ditt hem kan du också engagera dig för att påverka den gemensamma energianvändningen.

I flerbostadshus är det vanligt att fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen ansvarar för uppvärmning och varmvatten. Boende betalar kostnaden för uppvärmning och varmvatten genom en avgift eller hyra, men bekostar vanligtvis sin hushållselanvändning direkt. Under El i hemmet kan du lära dig mer om hur hushållsel ofta används och vad du kan göra för att minska din elanvändning. Resterande sidor vänder sig till dig som vill veta mer om den gemensamma energianvändningen i flerbostadshus.

Ett bra första steg för att minska fastighetens energianvändning är att kartlägga energianvändningen och jämföra den med liknande fastigheter. Till det kan energideklarationen vara till god hjälp. Nästa steg är att identifiera möjligheter till förändringar och att genomföra åtgärder på kort och lång sikt. I handboken BRF Energieffektiv finns det handfasta tips på systematiskt energiarbete i din fastighet. Handboken är ett verktyg för bostadsrättsföreningar som vill jobba med energisparåtgärder.

Här kan du ladda ned eller beställa broschyrer: Länk till broschyrer

Till dig som bor i hyresrätt

Vissa energieffektiviserande åtgärder är svåra att genomföra om inte fastighetsägaren samarbetar. Det kan handla om gamla vitvaror som behöver bytas ut, belysning i allmänna utrymmen eller att det saknas ett gemensamt cykelförråd. Det är ofta en bra idé att gå ihop med sina grannar för att få igenom åtgärder hos fastighetsägaren. Du kan också kontakta Hyresgästföreningen för att få tips och råd om hur du kan gå tillväga.