Energirådgivning

Energirådgivningen Logga

Energirådgivning bedrivs i alla Sveriges 290 kommuner. Ekerö kommun erbjuder energirådgivning i samarbete med 26 kommuner i Stockholmsregionen. Den kommunala rådgivningen är opartisk, kostnadsfri och teknikneutral och riktar sig till allmänheten, små och medelstora företag samt till organisationer och föreningar.

Gratis rådgivningssamtal

Ekerö kommun har i samarbete med övriga kommuner i Stockholms län bildat Energi- och klimatrådgivningen med den gemensamma loggan ovan. Genom samarbetet bedrivs en gemensam telefonrådgivning och webbplats. Till telefonrådgivningen kan allmänhet, företag och föreningar i Ekerö kommun ringa 08-29 11 29 tisdag till torsdag klockan 09:00-12:00 och 13:00-16:00 samt fredagar klockan 09:00-12:00 och 13:00-15:00.

Vilka frågor?

Till rådgivningen kan man vända sig för att ställa frågor om uppvärmning, fastighetens klimatskal (till exempel dörrar och isolering), energikostnader, energieffektivisering, klimatförändringen, statliga bidrag på energiområdet och mycket annat. Besök gärna Energi- och klimatrådgivningens webbplats där kan du hitta svar på de vanligaste energifrågorna och annan information om energi.

Lokala aktiviteter

Utöver den gemensamma telefonrådgivningen och webbplatsen anordnas varje år lokala aktiviteter. Bland annat erhåller företag i Ekerö kommun kostnadsfria rådgivningsbesök kontinuerligt. För mer information se Energismart företag, Energismarta lägenheter och Energismarta småhus.

Syftet med rådgivningen

Energirådgivningen syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi och minska energianvändningens klimatpåverkan samt bidra till att de av riksdagen antagna energi- och klimatpolitiska målen uppnås. Energirådgivningen ska även förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt informera om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder.

Energimyndigheten stödjer den kommunala energirådgivningen, både ekonomiskt samt genom utbildning och information. Besök gärna Energimyndighetens webbplats för användbar information, både kring den kommunala energirådgivningen samt svar på många vanliga energifrågor.