Värmesystem

Det kan vara en svår uppgift att välja nytt värmesystem för huset. När pannan väl går sönder kan det också vara bråttom att få en ny på plats. En bra idé kan därför vara att redan nu planera för hur du ska värma ditt hus i framtiden.

Gör rätt från början. Det är det enkla rådet om du vill bygga ett energieffektivt och sunt hus. På så sätt kan du spara många tusentals kronor, leva miljösmart och få ett behagligt och tyst hus. På Energi- och klimatrådgivningens webbplats  finns faktablad om olika typer av värmesystem. I en lathund finns tips och råd på vad du bör tänka på när du ska byta värmesystem. Det finns även en checklista för offert med förslag på vad man bör tänka på när man jämför olika offerter.

Energimyndigheten har utarbetat en omfattande publikation med information om de flesta olika uppvärmningssystem samt energieffektivisering för småhus, se Värme i villan. I publikationen Energieffektiva småhus finns en marknadsöversikt med 21 småhusleverantörer som kan leverera energieffektiva hus. Publikationen går översiktligt igenom principerna för ett energieffektivt byggande. Du får också tips på vilka frågor du ska ställa när du ska investera i ett nytt boende. Publikationerna kan även beställas eller laddas ner från Energimyndighetens webbplats.

Att övergå till förnybar energi vid uppvärmning innebär i första hand att övergå till ett värmesystem som baseras på biobränsle – genom egen panna, ett gemensamt närvärmeverk eller genom att ansluta sig till en stor fjärrvärmeanläggning. Vilka åtgärder som en fastighetsägare kan vidta påverkas av bostadens rådande värmesystem, samt vilken infrastruktur som finns utbyggd i närheten. I Ekerö kommun finns några mindre närvärmenät i Sandudden, Drottningholm, Tappström och Stenhamra.

Om övergång till biobränsle inte är aktuellt kan frånlufts-, sjö-, jord- och bergvärmepumpar istället väljas. Värmepumpar drivs med el och innebär inte nödvändigtvis en övergång till förnybar energi. Förnybar el kan väljas hos sin elhandelsleverantör.