Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll

Ekerö kommun är medlem i Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF)

För dig som bor i någon av Södertörns brandförsvarsförbunds (SBFF) medlemskommuner är det brandförsvaret som ansvarar för att sotningen utförs. Brandförsvaret har valt att upphandla sotningen och brandskyddskontrollen av flera sotningsentreprenörer.

Sotningen delas in i sotning (rengöring) och brandskyddskontroll.

Sotning förebygger bränder

Många bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning förebygger dessa bränder. Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är kommunen ansvarig för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Sota själv?

Brandförsvaret kan godkänna att en fastighetsägare själv utför sotning på sin egen fastighet om det kan göras på ett ur brandskyddssynpunkt säkert sätt. För detta krävs dispens, som kan sökas hos Södertörns brandförsvarsförbund. Anvisningar och ansökningsblankett kan hämtas på Södertörns brandförsvarsförbund.

 

Läs mer om sotning och brandskyddskontroll på Södertörns brandförsvarsförbunds webbsida www.sbff.se