Kommunens byggnader

Ekerö kommun äger och förvaltar olika lokaler. Främst är det lokaler där kommunen bedriver egen verksamhet. Det kan t.ex. vara skolor, förskolor och äldreboenden. Kommunen äger även några kontors- och bostadsfastigheter.

L&T  är driftansvarig för Ekerö kommuns egna fastigheter och Svensk Markservice AB för Ekerö kommuns egen mark. L&T åtgärdar problem med värme, vatten, ventilation, belysning m.m. Svensk Markservice sköter gräsklippning, snöröjning, lekplatser, badplatser, tömning av papperskorgar mm.

Om man är hyresgäst - eller t.ex. en privatperson som passerar en kommunägd fastighet, t.ex. en skola - och upptäcker fel och brister i byggnaden eller utemiljön eller om det är fråga om skadegörelse kan man ta kontakt med den gemensamma kundtjänsten/felanmälan.
De nås på:

Telefon: 08-124 575 80

Vid akuta ärenden bör man ringa.

Gå in här för att se en objektslista över Ekerö kommuns egna byggnader/fastigheter