Information Stenhamra förskola

Flytt av Stenhamra förskola till tillfälliga paviljonger

I höstas hade förskolan ett takläckage. Efter takläckaget har en undersökning av luften i förskolan gjorts. Rapporten från undersökningen ligger bifogad till höger.

Beslut har tagits att tidigarelägga den planerade rivningen av förskolan och flytta verksamheten till nya lokaler. En ny detaljplan för området är under utarbetande. I väntan på den nya detaljplanen kan inte permanenta nya lokaler byggas, utan förskolan måste till dess härbärgeras i tillfälliga paviljonger. Förskolan uppskattas under en period av 5-10 år att ligga i dessa tillfälliga paviljonger. Detta har inneburit att upphandlingen av paviljongerna har gjorts med förutsättning at paviljongerna ska vara nytillverkade samt anpassade för förskoleverksamhet. De skärpta kraven i upphandlingen av byggnaderna har i sin tur har lett till att inflyttning kan göras först i början av augusti. Upphandlingsunderlag ligger bifogat. Avtal med paviljongleverantör förväntas skrivas i början av v.13.