Ekerö kommun byter höjdsystem

Vad händer? 

Ekerö kommun byter 2016-08-05 geodetiskt höjdsystem från RH00 till RH2000.

RH2000 är Sveriges nya höjdsystem som bygger på tredje riksavvägningen som slutfördes 2003. Från om med detta datum (2016-08-05) kommer alla leveranser av kartor och annan lägesbunden information från Ekerö kommun att levereras i RH2000.   

Lantmäteriets informationsblad: Sverige Byter Höjdsystem  

Lantmäteriets webbsida

Varför gör man det? 

Idag sker samverkan i hög utsträckning både över kommungränser och mellan flera aktörer.  Det utbyts geografisk information, kartor och ritningar i stor mängd och det uppstår ofta problem när olika höjdsystem används. Flertalet olika höjdsystem används av olika aktörer, i Ekerö har tidigare RH00 använts. Övergången till ett gemensamt nationellt höjdsystem kommer underlätta dessa utbyten av information samt ge höjdinformationen högre kvalitet. De flesta av kommunerna i Stockholms län har redan gått över till det nya höjdsystemet RH2000.

Hur påverkar det mig? 

Gemene kommuninvånare i Ekerö kommun kommer inte märka någon skillnad efter övergången. Däremot bör alla som hanterar kartor, ritningar och lägesbunden information vara uppmärksamma på i vilket höjdsystem som mätningarna är angivna.

Övergången till RH2000 från RH00 innebär att höjddata inom Ekerö kommun kommer att korrigeras med ungefär en halv meter vilket kan leda till förväxlingar.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Kart- och mätavdelningen

Växeln: 08-12457100