Förrättningskarta/Tomtkarta

En förrättningskarta redovisar de förändringar som skett med fastighetsgränser och rättigheter i en viss lantmäteriförrättning. Kartan redovisar bl a koordinater för gränspunkter och avstånd mellan punkterna. Förrättningar inom Ekerö kommun handläggs av Lantmäteriet.

Om du vill ha kopior av gamla förrättningskartor kontakta Lantmäteriets kundcenter.