Mättjänster

Mätavdelningen utför mätningsuppdrag i kommunen. Dessa uppdrag ligger till grund för bland annat kartframställning, projektering och nybyggnation. Mätavdelningen ansvarar för kommunens stomnät i plan och höjd.

 

Foto på kommunens mätbil

Mättjänster

Mätavdelningen kan utföra följande mätningsuppdrag efter beställning:

Grovutsättning - Grövre utsättning före schaktning.

Finutsättning - Finutstakning sker efter schaktning, men innan arbetet påbörjas och innebär att trådar spänns upp i blivande husliv.

Lägeskontroll - görs på formen före gjutning och är en kontroll av att byggnaden hamnar på rätt ställe enligt bygglov, både i plan och höjd.

Blankett för utstakning (grov- och finutsättning)

Blankett för lägeskontroll

Blankett för annan kart- eller mättjänst (utstakning tomtgräns, transformation av koordinatsystem mm)

Gränsutsättning – Kan göras av kommunen om koordinater i känt koordinatsystem finns.

Om du vill få tillbaka en bortkommen gränsmarkering en särskild gränsutmärkning, kontakta Lantmäterimyndigheten i Stockholm, de kan hjälpa dig att visa fastighetsgränsens rätta läge.

Koordinatsystem

Plan: Sweref99 1800
Höjd: RH2000 från och med 5/8-2016