Kommunens planarbete

Aktuella detaljplaner

Vad är en detaljplan? Information om aktuella detaljplaner och större projekt.

Sök planbesked

Hur söker man planbesked och vad kostar det?

Planprocessen

Mer information om hur detaljplaneprocessen fungerar.

Översiktsplan

Vad är en översiktsplan? Information om kommunens översiktsplan och aktualitetsförklaringen.

Bostadsbyggnads- och markanvändningsplan

Information om kommunens strategi för hur bostadsbyggande, boende med olika behov och hela boendemiljön ska utvecklas.