Hästhagen i Svartsjö

Ytterligare bostäder föreslås vid Hästhagen i Svartsjö.

Hästhagen i Svartsjö

Vad är det som planeras?

Ekerö bostäder har lämnat in en förfrågan om att kunna bygga ytterligare bostäder i området. En utredning om naturvärdena bör göras för skogsområdet.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för Svartsjö 1:40, 1:53.
Diarienr: PLAN.2007.26.214
Förfarande: Normalt planförfarande

För detaljplanen tillämpas gamla plan- och bygglagen (1987:10)

Läget just nu

Detaljplanearbetet är vilande.

Läs mer om Planprocessen.