Mörby 1:44

Uppdrag om detaljplaneläggning finns. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för fastigheten Mörby 1:44
Diarienr: PLAN.2007.44.214