Troxhammar 8:1

Uppdrag om detaljplaneläggning finns. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för del av fastigheten Troxhammar 8:1
Diarienr: PLAN.2003.30.214