Skå-Eneby 3:7 (Troxhammar golf)

Uppdrag om detaljplaneläggning finns. Arbetet med detaljplanen är för närvarande vilande.

Planinformation

Formellt namn: Detaljplan för del av fastigheten Skå-Eneby 3:7
Diarienr: PLAN.2007.46.214