Lovö

Kungshatt

Stadsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningar för eventuell planläggning av den norr delen av Kungshatt.

Drottningholm - Gångtunnel

På Lovö utreds förutsättningarna för att planlägga för en gång- och cykeltunnel under Ekerövägen, mellan Drottningholm och Drottningholmsmalmen.