Markanvisning

Ekerö kommun äger viss mark som kan vara föremål för exploatering. När sådan mark är föremål för markanvisning, presenteras det på denna sida.

För närvarande finns ingen mark ute för markanvisning.