Riktlinjer för hästar i planeringen

I Ekerö kommun som, trots närheten till Stockholm, till stor del fortfarande utgörs av jordbrukslandskap finns ett stort antal stall och hästgårdar. De många hästarna bidrar förutom till att ge hästintresserade personer möjlighet att utöva sitt intresse, även till att landskapet betas och därigenom hålls öppet.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har, på uppdrag av kommunstyrelsen, tagit fram riktlinjer för att tydliggöra kriterierna för bedömningen i ärenden som rör hästar och hästnäringen. I arbetet har även möjligheterna till en längre sammanhängande ridled i kommunen behandlats. Policyn Hästarnas övärld - Riktlinjer för hästfrågor i planering antogs 2017.