Trafikplan

En trafikplan beskriver hur kommunen ska planera arbetet med kommunens trafikfrågor.

Ekerö kommun håller på att ta fram en ny trafikplan.

En nulägesbeskrivning var ute på remiss 2017. Vi arbetar nu med att ta fram en trafikstrategi som kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete med den nya trafikplanen.