Åtgärder

Om mätningen visar att radonhalten överstiger 200 Bq/m³ är det viktigt att vidta åtgärder. Mer om åtgärder kan du läsa om på Boverkets hemsida, där du även kan hitta information om bidrag som går att söka för radonsanering.

De nordiska strålsäkerhetsmyndigheterna rekommenderar att man sänker halten så mycket som möjligt, helst under 100 Bq. Mer om rekommendationerna kan du läsa på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Innan man vidtar åtgärder är det viktigt att först ta reda varifrån radonet kommer, marken, byggnadsmaterialet eller både och. En radonkonsult kan hjälpa dig att undersöka detta. Förteckning över radonkonsulter som genomgått kurs hos Strålsäkerhetsmyndigheten finns på Svenskradonförenings hemsida.