Radon i dricksvatten

Det är små risker med att dricka radonhaltigt vatten enligt den kunskap som finns idag. Däremot går radonet i vattnet över till inomhusluften när man spolar, vilket kan leda till förhöjda radongashalter i inomhusluften. Har man radon i sitt dricksvatten bör man mäta halten radongas i inomhusluften.

Mäta radon

Det kommunala dricksvattnet innehåller inte förhöjda halter radongas. Har du däremot egen brunn, speciellt borrad brunn, kan det finnas risk för förhöjda radongashalter. Information om hur du går tillväga för att provta ditt dricksvatten hittar du här. Länk till sidan Brunnsvatten.

Åtgärder

I de flesta fall räcker det med att installera en radonavskiljare. Genom att lufta vattnet kraftigt med en radonavskiljare försvinner en stor del av radonet. Läs mer på Boverkets webb.