Nyhetslista

 • 2020-03-31 Bygga, bo och miljö | Info

  Slutrapport från medborgardialogen om Stenhamra är tillgänglig

  Under december månad 2019, arrangerades fyra dialogtillfällen om detaljplanen för Stenhamra centrum. Till dialogen bj...

 • 2020-03-12 Bygga, bo och miljö | Info

  Bygglovsenheten håller inte kvällsöppet på torsdagar

  Tills vidare tar bygglovsenheten inte emot fysiska besök på kvällsöppet. Bygghandläggare finns istället tillgängliga...

 • 2020-02-10 Kommun och politik | Bygga, bo och miljö | Info

  Ekerö kommunhus byggs om

  Ekerö kommuns reception flyttar till socialkontoret under ombyggnationen.

  Skylt utanför socialkontoret som visar att receptionen är där under ombyggnationen av kommunhuset
 • 2019-12-19 Bygga, bo och miljö | Info

  Ekerö kommun är bästa småhuskommunen

  Villaägarnas riksförbund har rankat Sveriges bästa kommuner ur ett småhusperspektiv och Ekerö Kommun kammar hem...

 • 2019-11-07 Bygga, bo och miljö | Info

  Utställning av Träkvista torg

  Under granskningstiden, 10 november – 9 december 2019 , finns granskningshandlingarna att ta del av i kommunhusets...

 • 2019-11-07 Bygga, bo och miljö | Info

  Medborgardialog om Stenhamra centrum

  Stort tack till alla medverkande i vår medborgardialog om utvecklingen av Stenhamra centrum. Nu pågår arbetet med att...

  Bild på människor i ring som symboliserar dialog
 • 2019-11-06 Stamvägens förskola | Bygga, bo och miljö | Info

  Detaljplaneändring för Stamvägens förskola

  Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med en detaljplaneändring för Stamvägens förskola. Samråd för planändringen...

 • 2019-05-21 Bygga, bo och miljö | Info

  Detaljplan för Träkvista torg.

  Det extrainsatta Kommunstyrelsesammanträdet tisdagen den 21 maj ställs in eftersom färdiga planhandlingar för Träkvista torg inte levererats i tid från byggherren. Nytt möte planeras i augusti. Samtliga handlingar i ärendet kommer att publiceras en vecka innan Kommunstyrelsen väntas ta beslut.

 • 2019-04-18 Bygga, bo och miljö

  Tag reda på om det är eldningsförbud innan du eldar

  Bilden kommer från: http://www.fotoakuten.se/ Till och från är det eldningsförbud under sommaren, tag reda på vad som...

  Bilden kommer från fotoakuten.se
 • 2019-03-08 Bygga, bo och miljö | Info

  Status för Badhusprojektet vid Träkvistavallen

  Vad händer just nu? Ekerö kommuns Fastighetskontor ansvarar för att uppföra badhuset. De jobbar för närvarande med att ta fram ett program för ett nytt badhus.

  Bild på badhusskylten vid Träkvista
Föregående123456...