Nyhetslista

 • 2017-01-30 Bygga, bo och miljö | Avfall | Matavfall

  Är du en pastapendlare?

  Visste du att dina matrester kan bli till bränsle för till exempel bussar, sopbilar och taxibilar?

 • 2017-01-23 Bygga, bo och miljö

  Fixa laddplats

  Ekerö har medverkat i ett projekt där vägledning har tagits fram för hur enskilda individer och bostadsrättsföreninga...

 • 2016-12-07 Bygga, bo och miljö

  Miljöstipendium

  Ekerö kommuns miljöstipendium 2016 tilldelas Adelsö Buss för deras medvetna satsning på förnyelsebart och fossilfritt bränsle i vagnsparken och elbussar samt transporteffektiviseringar som minskar utsläppen och bidrar till en hållbar utveckling.

  vinterbilder
 • 2016-12-05 Bygga, bo och miljö | Info

  Samråd om Ekerö kommuns nya översiktsplan

  Ekerö kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. Under 5 december-17 februari sker samråd av förslaget....

 • 2016-11-14 Bygga, bo och miljö | Avfall

  Skotta bort snö runt ditt sopkärl

  Som fastighetsägare är det viktigt att du skottar bort snö runt ditt sopkärl för att kärlet ska kunna tömmas.

 • 2016-10-17 Bygga, bo och miljö | Info

  Nu är det mätsäsong för radon

  Sista chansen för säsongen att hinna radonmäta.

  Brevlåda
 • 2016-09-28 Bygga, bo och miljö | Avfall | Info

  Kundtjänsten för avfall och återvinning tas över av Roslagsvatten

  Från och med den 1 oktober 2016 kommer Ekerö kommuns kundtjänst och fakturering för avfall att samordnas med Roslagsvatten.

 • 2016-08-02 Bygga, bo och miljö | Info

  Ekerö kommun byter höjdsystem

  Vad händer?  Ekerö kommun byter 2016-08-05 geodetiskt höjdsystem från RH00 till RH2000. RH2000 är Sveriges nya...

 • 2016-06-17 Bygga, bo och miljö | Avfall

  Du slänger väl inte trädgårdsavfall i naturen?

  Högar av trädgårdsavfall i naturen leder till otillgängliga och skräpiga naturområden. De drar även till sig djur, såsom råttor och ormar, och kan ge ökad brandrisk.

  Trädgårdsavfall i naturen
 • 2016-06-09 Bygga, bo och miljö | Avfall

  Byte av insamlingsbehållare på återvinningsstationer

  Behållarna vid våra återvinningsstationer i Ekerö kommun kommer att bytas ut från och med den 4 juli.

  Återvinningsstation