Parker och grönområden

Ekebyhovs slott och slottspark 

I anslutning till Jungfrusundsåsen ligger Ekebyhovs slott och dess slottspark. Denna karolinska herrgård från 1600-talet är kommunens kulturella centrum och konferensanläggning. Den erbjuder en slottsträdgård med en äppelgenbank. Parken är idag delvis förvildad med ett stort antal exotiska trädslag som planterades in under 1800- talet och ett större bokskogsparti.

Föreningarna i kommunen driver caféverksamhet i slottet på helgerna med underhållning i form av musik, teater, dans samt ett konstgalleri. Läs mer om Ekebyhovs slott och dess helgprogram.

Länk till Ekebyhovsslott

Ekebyhovs slott
Foto: Kenneth Bengtsson

Svartsjö slott och slottspark

Trakten kring Svartsjö slott har varit befolkad sedan järnåldern. Slottsområdet ligger i det öppna mälarlandskapet och närheten till Svartsjöviken har skapat gynnsamma förutsättningar för slottsparken. De äldsta ekarna i parken härrör från medeltiden. Trädvegetationen domineras av bredkroniga ekar och lindar i alléer. Inom parken finns även mindre vanliga växter, såsom tibast, vildtulpan, ramslök, krollilja, hässleklocka samt flera arter av nunneört. I parken finns även den fridlysta större vattensalamandern. Parken är öppen för besök och promenader hela året.

Mer info om samarbetsprojektet om natur-, rekreations- och vattenvårdsåtgärder vid Svartsjöviken.

Drottningholms slottspark

Här kan du läsa mer om Drottningholms slottspark, uppförd på Unescos världsarvslista.