Jungfrusundsåsen

Välkommen till Jungfrusundsåsen

 Bärplockare
Foto: Kenneth Bengtsson

På Jungfrusundsåsen möter du en mycket variationsrik natur med goda möjligheter till aktivt friluftsliv och avkoppling. Området bjuder på hällmarkstallskogar med många gamla tallar och pelarsalar med gran, men också på lövskog och majestätiska ekar. Här finner du rofyllda gläntor och utsikt över vatten och det omgivande kulturlandskapet samt mängder av aktiviteter och utmaningar.

Föreningarna erbjuder dig många olika fritidsaktiviteter som terränglöpning, orientering, längdskidåkning, utförsåkning, scouting, paddling, ridning/ridskola, extremcykling samt vandring.

Jungfrusundsåsen ägs och förvaltas av Ekerö kommun och NCC.

Här kan du ladda ner en utskriftsvänlig karta över Jungfrusundsåsen och information om området.

Ekerö kommun förädlar Jungfrusundsåsen i projektet "Tätortsnära natur" med hjälp av statliga pengar och i samarbete med bl.a. föreningslivet och de ideella friluftsorganisationerna.

Ekerö kommun har via Länsstyrelsen i Stockholms län fått ett statligt naturvårdsbidrag på 722 000 kronor för projektet "Tätortsnära natur". Projektet syftar till att ta fram ett underlag för eventuellt skydd av området Jungfrusundsåsen som kommunalt naturreservat. Projektet syftar också till att förbättra områdets värde för friluftslivet och olika sportutövare, bl. a. genom ökad tillgänglighet, skyltning och förbättrade stigar och leder. Projektet, som har pågått under åren 2005-2008.

Kommunen har tillsammans med föreningarna arbetat för att stärka Jungfrusundsåsens natur- och rekreationsvärden; 1,2 km elljusspår har byggts, naturstigen (folder) och ridstigar har skyltats och förbättrats, parkeringen vid Ekebyhovsbacken har rustats upp och fått belysning. Här finns ytterligare information och dokumentation om projektet.

Information till besökare om området har tagits fram och finns att ta del av här (Utskriftsversion). Du kan även ta en folder eller titta på informationstavlorna vid skidbackens parkering eller vid motionsspåren Knalleborg.

Nu finns en besöksräknare på åsen. Ta del av besöksstatistiken!

Söndagen den 11 maj 2008 hölls invigningen av Jungfrusundsåsens friluftsområde med pompa och ståt! Här kan du läsa mer om invigningen.

Karta

De är som arbetar tillsammans med projektet Jungfrusundsåsen är:

Ekerö kommun www.ekero.se
Mälarö skid- och orienteringsklubb (MSOK) www.malarosok.nu
Mälaröarnas Alpina Skidklubb (MASK) www.maskalpin.se
Mälaröarnas Ridklubb (MÄRK) www.malaroarnasridklubb.com
Friluftsfrämjandet Mälaröarna www.friluftsframjandet.se/malaroarna
Mälaröarnas Naturskyddsförening (MNF) www.malaroarna.snf.se
Träkvista Sjöscoutkår www.trasjo.se