Aktiv fritid

Jungfrusundsåsen är ett omtyckt rekreationsområde. Området ligger i omedelbar närhet till Ekerö centrum och är lätt att nå med bil, buss, cykel och till fots. Du kan ta skogspromenader, leka, motionera, cykla, rasta hunden, rida och plocka svamp och bär.

Mälarö SOK sköter motions- och skidspåren. De erbjuder träning i terränglöpning, skidor och orientering. Deras klubbstuga ligger vid Knalleborg inte långt från ridskolan. Mälaröarnas Ridklubb samarbetar med Ekerö Ridskola för en bra och säker ridutbildning med goda tränings- och tävlingsmöjligheter. Ridning är endast tillåten på markerade ridstigar och längs vägar.

Jungfrusundsåsen är ett kuperat skogsområde. Nivåskillnaden från Mälaren till områdets högsta naturliga punkt, en gnejsberghäll sydost om Knalleborg, är cirka 60 meter. Områdets högsta punkt är skidbacken som mäter cirka 80 meter över Mälaren. Ekebyhovsbacken drivs av Mälaröarnas Alpina Skidklubb vars huvudsakliga inriktning är att bedriva tränings- och tävlingsverksamhet i utförsåkning för medlemmar. Vintertid, när klubbens ideella krafter har sprutat konstsnö, kan både medlemmar och allmänhet utnyttja anläggningen gemensamt och njuta av erkänt goda bakverk i Café Sjötuna som håller öppet samma tider som skidanläggningen.

Vid backen driver Ekerö Bike Park en cykelanläggning för cross-country, dirt och downhill. Du kan vara med och träna såväl skogscykling som extremcykling.

Friluftsfrämjandet Mälaröarna driver verksamhet för alla åldrar under alla årstider och i olika naturmiljöer. De erbjuder en Friluftsskola för barn från ett år och uppåt. Du kan också vara med på vandringar t.ex. längs Naturstigen där du får en fin naturupplevelse. I Friluftsfrämjandets folder om Naturstigen får du veta mer om de olika naturtyperna du passerar under vandringen.

Jungfrusundsåsen ger en känsla av djup skog, utan störningar från bebyggelse och vägar. Variationsrikedomen är hög och man behöver inte gå en längre sträcka för att uppleva varierande skogstyper med olika naturupplevelser. Mälaröarnas Naturskyddsförening arrangerar exkursioner på åsen och kan berätta mer om dess natur. Besök gärna någon av växtplatserna som naturskyddsföreningen föreslår.

Träkvista sjöscoutkår bedriver scoutverksamhet vid Rörmaren, tidigare Jungfrusund. Här erbjuds en utvecklande fritid där barn, unga och vuxna får lära genom egna erfarenheter. Verksamheten bjuder på naturupplevelser i skog och mark såsom vandringar, hajker och lägerverksamhet men även ett aktivt båtliv med segling och paddling runt våra vackra öar. Badplats finns vid Lundhagen.