Vatten och avlopp

Roslagsvatten AB ansvarig för vatten- och avloppsverksamheten (VA) i Ekerö kommun. Det arbetet gäller den dagliga driften och utbyggnad av VA-nätet för att ansluta fler områden i kommunen.

Har du frågor om VA-verksamheten ska du vända dig till Roslagsvatten AB, kontaktuppgifterna finner du här nedan.

Felanmälan på kommunens vatten- och avlopp gör du på telefon till kundservice: 08-540 835 33 under kontorstid, övrig tid 08-767 84 50. Telefon växel: 08-540 835 00.

Gäller frågorna enskilt vatten och avlopp ska du vända dig till miljöenheten på Ekerö kommun.

 ekero-va@roslagsvatten.se