Brunnsvatten

Hur tar jag prov på mitt Brunnsvatten?
Som konsument väljer du själv vilket laboratorium du anlitar för vattenanalys. Du bör välja ett ackrediterat laboratorium. På Swedacs hemsida kan du hitta ett ackrediterat laboratorium. Enklast och i många fall billigast är att välja ett laboratorium som säljer vattenanalyser via webbutik på sin hemsida. SYNLAB och Eurofins AB är två ackrediterade laboratorier som har denna service. Du får då provflaskor hemskickade och returnerar dem till laboratoriet via vanlig postgång. På laboratoriernas webbsida får du utförlig information om analyskostnader och hur du går tillväga vid beställning via webbutik.

Hur ofta ska man ta prov?
När en ny brunn anlagts bör du kontrollera vattenkvaliteten efter någon månads användning. Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden, problem kan finnas utan att man märker förändringar i vare sig smak, lukt eller färg. Livsmedelsverket rekommenderar därför att man som brunnsägare kontrollerar vattnet åtminstone var tredje år. Är man fler än två fastigheter anslutna till samma vattentäkt bör man provta vattnet minst en gång per år. Dricker småbarn vattnet bör man vara extra noggrann med att provta, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Vem är ansvarig för brunnen?
Det är du som brunnsägare eller t ex fastighetsägarförening som ansvarar för skötsel av brunnen och att vattenkvaliteten undersöks. För vattenbrunnar med många anslutna (fler än 50 personer eller över 10 m3/dygn) eller om man tillhandahåller vatten i en kommersiell verksamhet gäller Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLVFS 2001:30. Miljönämnden är då kontrollmyndighet och ska kontaktas för registrering av anläggningen m.m.

Vad är ett bra dricksvatten?
Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning, ger anvisningar för dig som brunnsägare. Här finns bl a riktvärden för när ett dricksvatten anses vara tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Råden hittar du här.