Små avlopp

För att anlägga en avloppsanläggning krävs tillstånd från Miljönämnden. Även ändring av en befintlig anläggning kan kräva tillstånd eller att en anmälan görs. Du är välkomen att kontakta miljöenheten för rådgivning innan ansökan eller anmälan lämnas in.

Ansökan

Bra information om små avlopp hittar du på avloppsguiden http://husagare.avloppsguiden.se/  

 Följande handlingar ska skickas in när du ansöker om tillstånd för egen avloppsanläggning:

Skicka in din ansökan och situationsplan till miljöenheten, Box 205, 178 23 Ekerö eller till miljoenheten@ekero.se.