Båtmiljö

Töm båttoaletten i land

Utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar bidrar också till övergödning och försämrad badvattenkvalitet. Jungfrusunds marina AB, Ekerö Båtklubb, Båtklubben Färingarna, Stockholms Segelsällskap i Rastaholm och kommunen samarbetar för att minska båtlivets miljöpåverkan på Mälaren och Östersjön. Nu finns det sugtömningsstationer för toalettavfall i alla fyra hamnarna klara att börja användas av dig som är båtägare!

Du får aktuell information på deras hemsidor eller på Båtmiljö.se

 Titta på Båtmiljö.se om du vill veta mer om t.ex.

- hur man gör för att tömma toan

- var det finns tömningsstationer

- hur du bygger om din båt för att kunna tömma latrinen på en tömningsstation

Varför ska du inte tömma avlopp till sjöss
Det är vi själva som ansvarar för att våra sjöar och hav mår bra. Då kan vi också bruka dem för nytta och nöje. Tömning av obehandlat toalettavfall till sjöss ger upphov till både miljö- och hälsorelaterade problem i våra vatten.
- Estetiska problem uppstår då toalettpapper och fekalier flyter omkring. - Hälsomässiga problem uppstår då toalettavfallet släpps ut i närheten av badstränder och Mälaren används som dricksvattentäkt för nästan 2 miljoner människor. Toalettavfallet kan ge upphov till mag-, tarm-, öron-, näs-, hals- och hudinfektioner. -Fritidsbåtarnas bidrag till övergödningen av vattnet är litet jämfört med ”läckande” jordbruk eller utsläpp från stora reningsverk. Problemet med fritidsbåtars utsläpp är att detta sker koncentrerat i tid och rum. dvs. under några sommarmånader, då algerna växer som mest, och inomskärs där vattencirkulationen är begränsad och där alla vill bada och njuta.

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) förmedlade av Länsstyrelsen i Stockholm.