Köldmedier

Vad är köldmedier?

Köldmedier används i bl.a. kylar, frysar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Köldmedier kan innehålla ämnen som skadar ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten.

Vad krävs av mig som är ansvarig?

Du som är ägare (operatör) till anläggningar med köldmedier ska se till att lagar och bestämmelser följs. Lagen innebär bl.a. att alla aggregat som innehåller köldmedie motsvarande 5 ton CO2e ska genomgå en årlig läckagekontroll och att du behöver föranmäla installation av nya köldmedieaggregat som innehåller sammanlagt 14 ton CO2e eller mer. Om din anläggning innehåller sammanlagt 14 ton CO2e eller mer ska du skicka in en årsrapport för läckagekontrollerna senast den 31 mars året efter.

Läs mer i vårt faktablad om köldmedier

Föranmälan

Före installation av nya aggregat som innehåller 14 ton CO2e eller mer ska en anmälan göras till miljöenheten. Det samma gäller vid konvertering av befintliga aggregat.

Årsrapport

Du som även ska skicka in en sammanställd årsrapport ska se till att den inkommer senast den 31 mars året efter de utförda läckagekontrollerna.

Hit skickar du föranmälan och årsrapporten

Ekerö kommun
Miljöenheten
Box 205
178 23 Ekerö

Eller med e-post till: miljoenheten@ekero.se