Miljöcertifieringen Grön Flagg

Miljö i förskolan

Alla förskolor i kommunen arbetar målinriktat med miljöfrågor på olika sätt. Både pedagogiskt och praktiskt.

En del i arbetet är att enligt läroplanen främja kunskaper om hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande. Barnen ska få möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Vidare ska förskolan utveckla barns kunskaper och förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Man ska också driva projekt och genomföra aktiviteter som skapar förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen och hjälpa barnen att utveckla sin förmåga att utforska och ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik. (LPFÖ -18)

Många förskolor i kommunen är miljöcertifierade enligt Grön Flagg, vilket innebär ett pågående arbete utifrån olika mål och projekt inom natur och miljö kopplat till läroplanen.

https://www.hsr.se/gron-flagg

Ett annat projekt som alla förskolor och de flesta fritidshem har varit delaktiga i under flera år handlar om Kemikaliesmarta förskolor.

Kemikaliesmarta förskolor

Barn- och utbildningsförvaltningen har drivit ett utbildningsprojekt både med de kommunala och fristående förskolorna mellan 2016-2018 kring kemikaliesmarta förskolor med hjälp av Håll Sverige rent samt material från Stockholms stad som bl.a har bestått av följande delar:

  • Kartläggning och inspektion av alla förskolor i kommunen gällande kemikalier samt tips till förbättringar på material och inköp (har gjorts tillsammans med Miljö- och hälsa samt miljösamordnare)
  • Kommunens miljönätverk för pedagoger har haft utbildningar i ett par år kring frågan, både kring teori och praktik
  • Kommungemensamma temadagar för chefer och miljöombud
  • En lathund har tagits fram kring kemikalier och hur man bör arbeta
  • Arbetsmaterial med checklistor för en kemikaliesmart förskola finns som en länksamling för alla att ta del av
  • Det har funnits en miljöpedagog som regelbundet varit ute och stöttat och utbildat de förskolor som vill ha hjälp i fortsatt arbete
  • Man har gemensamt diskuterat ett förhållningssätt bl.a innebär att man ska tacka nej till olämpligt gratismaterial och vara noga med materialval vid nyinköp och nybyggnationer

https://www.hsr.se/material-och-inspiration/kemikaliesmart-skola-och-forskola

Nu ligger ”bollen” hos varje enskild förskola och förskolechef att arbeta vidare på bästa sätt, utifrån Grön Flagg, Kemikaliesmarta förskolor samt Läroplanen, så fråga gärna din förskolechef om hur man arbetar på just din förskola med miljöfrågor.